Software Testing

Software Testing zit in diep in de genen van RisQIT. Al meer dan 20 jaar helpen we organisaties en teams bij het testen van hun software en code. Daarbij kijken we wat nodig is, en wat we kunnen binnen de gestelde kaders. Uiteraard altijd gericht op het efficient elimineren of beperken van risico’s en op een transparante wijze.

En dat kan wat ons betreft ook nog eens in verschillende werkvormen als Agile, Scrum, Kanban, Waterfall, etc… We hebben expertise om een volledig systeem door te testen zowel op functioneel als op technisch(non-functioneel) niveau. Wat verstaan wij onder functioneel testen en technisch testen?

Functionele Testen (wat):

WAT moet het systeem doen?”. Functionele testen is een type softwaretest waarbij de functionaliteit van een applicatie wordt getest om te controleren of deze voldoet aan de specificaties en vereisten. Het doel is om te verifiëren of de software de juiste resultaten oplevert bij verschillende invoer- en gebruiksscenario’s. Functionele testen richten zich op de externe zichtbare gedragingen van de software.

Technische Testen (niet-functioneel, hoe):

HOE doet het syteem het?”. Technische testen, ook wel non-functional testen, omvat het evalueren van aspecten van software die niet direct verband houden met de functionaliteit, maar eerder met de prestaties, schaalbaarheid, beveiliging en andere technische kenmerken. Dit type testen controleert of de software voldoet aan technische normen en verwachtingen. Voorbeelden van technische testen zijn performance testen, Pen testen en compatibility testen.

Binnen RisQIT kunnen we ook 2 soorten technische testen als aparte diensten aanbieden. Het gaat dan om Security en Hackerstesten en het UX lab. Deze diensten worden vaak als projecten aangenomen. Daarom hebben we deze ook aparte diensten benoemd.

Natuurlijk gebruiken we ook tooling die gangbaar is bij het testen van software. Deze tooling gebruiken we om testen te ondersteunen, vooral bij herhaalde en tijdrovende testtaken, waardoor snellere en duurzame feedback mogelijk is. Testautomatisering kan in alle testtaken ondersteunen, maar wordt vooral als waardevol gezien in de context van regressietesten, waarbij eerder geteste functionaliteit wordt gecontroleerd na wijzigingen in de software.

Let op! Om test automatisering duurzaam in te zetten moet goed nagedacht worden welke strategie effectief is. Immers, test automatisering is ook code die onderhouden moet worden, net als code die getest wordt. Een goede strategie leidt er toe dat de geautomatiseerde tests en bijbehorende tooling beheer(s)baar blijven, zodat het middel het doel niet voorbij schiet. Bij RisQIT ondersteunen we alle gangbare tooling en frameworks.

Wij kunnen organisaties op verschillende manieren helpen met Software Testing:

Ondersteuning en uitvoering

O.b.v. detachering of deta-vast levert RisQIT expertise en ervaring om testen uit te voeren en te coördineren. Daarbij kijken we naar de specifieke klantvraag en vullen deze in. Omdat wij als gilde werken ondersteunen collega testers van RisQIT elkaar in de uitvoering van hun taak om de kwaliteit van de geleverde dienst hoog te houden.

Bij RisQIT betekent detachering dus dat er achter een individuele opdracht ook andere testers van RisQIT meekijken. Zo krijgt de opdrachtgever altijd het beste van RisQIT

Outsourcing

Bij RisQIT kennen wij Supertester. Bij deze dienst wordt het testen van een systeem of applicatie volledig overgedragen naar RisQIT tegen een vast bedrag per maand.

RisQIT ontzorgt de opdrachtgever volledig en hoeft dus niet na te denken over organisatie, het opvangen van pieken of het verbeteren van processen rondom testen. RisQIT neemt dat allemaal op zicht en zorgt ervoor dat de Supertester Testlead de opdrachtgever met efficiënte en effectieve rapportage dagelijks op de hoogte houdt van de resultaten.

Een mooie manier om de kosten inzichtelijk te houden (vaste fee) en de continuiteit van testen (en daarmee ook kennisborging) te waarborgen. Uitermate geschikt voor mobile/ web based platforms.

Advisering

Hierbij lichten we het huidige testproces door en kijken waar mogelijke verbeteringen nodig zijn.

Let op! Dit hoeft niet alleen bij het testen te liggen maar kan het gehele development proces betreffen tot aan applicatie architectuur toe.

Scroll naar boven