Het Gilde

Ons belangrijkste speerpunt: kwaliteit

Om ervoor te zorgen dat er kwaliteit wordt geleverd aan klanten, is RisQIT georganiseerd volgens het Gilde systeem.

Van origine waren gilden bedoeld om te zorgen dat de kwaliteit van het ambacht gewaarborgd werd en om die reden kenden ze strenge regels. Niet iedereen mocht zomaar lid worden van een gilde. Eerst ging je in de leer bij een gildemeester. Als de meester je goed genoeg vond, werd je benoemd tot gezel. Na een periode van vijf tot negen jaar kon de gezel bewijzen dat hij zijn vak beheerste door een meesterproef af te leggen. Dan pas mocht hij zich meester noemen.

Dat Leerling-gezel-meester-principe kennen wij ook bij RisQIT. Al onze medewerkers mogen leerling worden, maar pas na het afleggen van de meesterproef kun je doorgroeien naar de volgende rol. En deze meesterproef gaat niet alleen over kennen, maar ook kunnen.

Zo wordt kennis altijd gedeeld en houden wij de kwaliteit van onze diensten hoog.

Scroll naar boven