Consultancy

Consultancy komt van “To consult”, wat “raadplegen” en “overleggen” betekent. Bij consultancy komt het vaak neer op het geven van advies en raad vanuit theorie en ervaring. Het komt helaas te vaak voor dat bedrijven met nieuwe vraagstukken achterblijven, na consultancy. RisQIT gaat op een eigen manier om met consultancy. “Raad en daad” is waar het om draait bij RisQIT. Het advies moet een aanleiding zijn om in actie te komen. Het doen van de volgende, concrete stap. Die stap komt er na intensief overleg, waarbij er getoetst wordt of het advies voldoende is om tot een stappenplan te komen. Alleen het bedrijf zelf kan namelijk bepalen of, ondanks de kennis en ervaring van RisQIT, het advies past binnen de mogelijkheden en cultuur van het bedrijf.

RisQIT stelt consultancy in dienst van kwaliteitswaarborg, risicobeheersing en verandering op het niveau van de organisatie, het product en de processen.

Voor voorbeelden van onze ervaring op consultancygebied klikt u hier